desatero pro prevenci

Na naší škole probíhá kroužek „Hrou k osobnímu rozvoji“ – kroužek je zaměřen na osobnostní a sociální rozvoj žáků. Scházíme Se každé pondělí. Hrajeme hry, různé aktivity, povídáme si a zažíváme spoustu legrace. Nenásilně a nenápadně mezi sebou prohlubujeme přátelské vztahy, učíme si navzájem naslouchat, pomáhat si a také si umět o pomoc požádat. Poznáváme jeden druhého, učíme se empatii a toleranci, povídáme si o emocích, o pravidlech chování mezi lidmi a mnoho a mnoho dalšího.