Složení školské rady

Školská rada pracuje ve složení:

  • za pedagogy školy, školského zařízení: Mgr. Helena Kosařová
  • za zákonné zástupce nezletilých žáků a za zletilé žáky: Miroslava Košecová
  • za zřizovatele školy, školského zařízení: Petr Šandera