Školní rok 2022/2023

Ve škole je:

  • 4 třídy základní školy praktické školy dle § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb. školský zákon
  • 4 třídy základní školy speciální
  • 1 oddělení školní družiny

Další prostory:

  • Školní jídelna
  • Tělocvična
  • Školní zahrada
  • Odborné pracovny (hudební výchova, výtvarná výchova, PC učebna, kovodílna, dřevodílna, 2 pracovny dívek, cvičná kuchyňka)