Třídní schůzky zákonných zástupců žáků základní školy praktické se konají ve školním roce 2023/2024 ve středu

  • 22. listopadu 2023
  • 17. ledna 2024
  • 24. dubna 2024
  • 19. června 2024

od 14 do 16 hodin.

 

Rodiče se dále mohou informovat o prospěchu a chování žáků ve škole po telefonické domluvě s třídním učitelem.