Třídní schůzky zákonných zástupců žáků základní školy praktické se konají ve školním roce 2022/2023 ve středu

  • 9. listopadu 2022
  • 18. ledna 2023
  • 12. dubna 2023
  • 21. června 2023

od 14 do 16 hodin.

 

Rodiče se dále mohou informovat o prospěchu a chování žáků ve škole po telefonické domluvě s třídním učitelem.