Aktuální informace

Školní rok bude zahájen 1. 9. 2021. Tento den je nutné ve škole dodržovat tyto podmínky: zakrýt si dýchací cesty ochraným prostředkem, dodržovat základní hygienické zásady (mytí rukou, dezinfekce, rozestupy). Vstup třetích osob do prostor školy je omezen. Žáci 1. ročníku i jejich doprovod se může dostavit dle zadaných instrukcí do tříd - maximálně dvě osoby, které nevykazují žádné známky nakažení a mají zakryté dýchací cesty respirátorem. Testování žáků proběhne 1., 6. a 9. září 2021.

Kontakty na učitele

Třídního učitele můžete kontaktovat na jeho e-mail:

Volná pracovní místa

 

Činnost školy

Naše škola vykonává činnost základní školy, základní školy speciální, školní družiny a školní jídelny.

Od 1. září 2015 má zřizovatelem školy povolený okruh doplňkové činnosti navazující bezprostředně na hlavní účel a předmět činnosti organizace - hostinská činnost.

Informace o prospěchu a chování

Zákonní zástupci žáků mají možnost se každý den ráno od 7.40 do 8.00 hodin a o velké přestávce od 9.40 do 9.55 informovat na prospěch a chování svých dětí.

Informace pro veřejnost

Po předchozí domluvě mohou školu navštívit zákonní zástupci žáků vzdělávajících se na jiných základních školách. Budou jim poskytnuty veškeré informace týkající se vzdělávání na základní škole a základní škole speciální. Přijít a prohlédnout si školu mohou i se svými dětmi, které se mohou výuky zúčastnit. Škola je pro veřejnost vždy otevřena.

logo jk