Pedagogický sbor 2023/2024
I. S(ZŠS 1., 3., 5.) Mgr. Alena Kubová třídní učitelka, výchovná poradkyně
II. S (ZŠS 2., 3.) Mgr. Helena Kosařová třídní učitelka
V. S (ZŠS 4., 5., 9.) Mgr. Věra Svobodová třídní učitelka
VI. S (ZŠS 6., 8., 10.) Mgr. Věra Čarková třídní učitelka
III.. třída ( 1., 2., 3.) Mgr. Vendula Tesařová třídní učitelka
IV. třída (4., 5., 6.) Mgr. Zuzana Danielisová třídní učitelka
VII. třída (7., 8., 9.) Ing. Michaela Maroušová třídní učitelka
  Hana Antlová asistentka pedagoga, vychovatelka
  Karolína Marková asistentka pedagoga
  Janina Myšková asistentka pedagoga
     

 

Zaměstnanci školy pro rok 2023/2024
Hana Adamovičová ekonomka
Veronika Hajerová vedoucí školní jídelny, kuchařka
Jitka Kovariková kuchařka
Karel Kříž školník
Ivona Gallistlová uklízečka