Přesný název školy:

Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151

{phocamaps view=map|id=1}

 

Zřizovatel:

Jihočeský kraj, U zimního stadionu 1952/2, 37076 České Budějovice

Datová schránka:

tpkkacv

Organizace školy

Organizace vykonává činnost základní školy praktické, základní školy speciální, školní družiny a školní jídelny.

Žáci školy jsou vyučováni podle následujících vzdělávacích programů:

 

  • žáci 1. - 9. ročníku ZŠ - vzdělávací program zpracovaný dle RVP ZV
  • vzdělávací program zpracovaný dle RVP ZV –
    upravující vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením
  • vzdělávací program zpracovaný dle RVP ZV –
    upravující vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným
    postižením více vadami

 

Všechny vzdělávací programy jsou k nahlédnutí v kanceláři ředitele školy a v přízemí Základní školy, Český Krumlov, Kaplická 151.